دوشاخه پرسی و پیشرفت های ان

دوشاخه های پرسی به فیش وصل شده در انتهای یک سیم قابل انعطاف سرب برای لامپ ها و مانند آن ربط داده میشود و برای قرار دادن در یک پریز برق دیواری مناسب است.

این دوشاخه ها با قابلیت جدید سفارشی سازی برای مشتریان هستند.و برای تمامی اتصالات خانگی مورد استفاده قرار میگیرد.این  دوشاخه ها دارای 24 ماه ضمانت هستند.