اتصالات در دوشاخه چوپوقی

دوشاخه چوپوقی شامل دو نیمه پلاستیکی است که به یکدیگر وصل شده تا بتوانند مانند صفحه لولا درب باز و بسته شوند. در هر نیمه یک تیغه پلاگین نصب شده  وجود دارد ودر یک سوکت استوانه ای که به آنها ااین امکان را می دهد تا بطور آزاد بچرخند و به بهترین شکل سوکت دیواری خاصی را نصب کنند.

آرایش حلقوی دوشاخه چوپوقی بصورتی طراحی شده  تا سطح بین پره ها تنظیم شود و درانواع اتصالات تیغه و پین مورد استفاده قرار گیرد. این اتصالات رسانایی بین نیمه  ها فراهم می کند تا در هنگام فشار بین شاخه های پلاگین و تماس های یک درگاه در هنگام قطع شدن نیمه های مسکن در کنار هم ، فشار وارد نماید.

برای بیان توضیحات بیشتر به شرح ماجرا میپردازیم:

-منبع تغذیه ، شامل: یک جفت از قسمت های چپ و راست تاشو که به همراه یک لولا به یکدیگروصل می شوند. یک جفت پره پلاگین چرخان که هرکدام در قسمتهای انتهای قسمتهای چپ و راست تاشو قرار دارد.

 

- منبع تغذیه مورد ا ، که شامل: یک عدد سیم برق و رفع فشار برای تأمین برق منبع لوازم خانگی.

 

-منبع تغذیه مورد2 ، که شامل: رسانایی برای ایجاد فشار کافی فشار بین تیغه های پلاگین و کنتاکت های گیرنده برای تنظیم خودکار زمین آنها.

 

- منبع تغذیه مورد 3 ، شامل: قسمت بالای بدنه راست که توسط لولا مخصوص به قسمت چپ بدنه برای حرکت مستقل ایجاد شده است. و یک جفت سوکت در قسمت انتهایی بالای قسمتهای چپ و بالای بدن قرار گرفته اند..

 

- منبع تغذیه مورد 4 ، که شامل یک پین لولا در قسمت بدنه چپ  است و جریان الکتریسیته را از طریق لولا به یکی از پره های پلاگین چرخان آزاد انتقال می یابد.

 

-منبع تغذیه مورد 5 ، شامل: یک جفت شاسی متصل به جفت سوکت که هر یک در انتهای بالای قسمتهای چپ و بالای بدنه قرار گرفته است ، و راهی برای کاربر تنظیم می کند تا نحوه تماس را تنظیم کند.

 

-روشی برای ساختن پلاگین لوازم برقی برای استفاده در بسیاری از کشورهای جهان که شامل موارد زیر است: نصب مفتول هر یک از دو پره یا پین برق در بدنه پلاستیک واتصال مفصل پیچیده اتصال بدنه پلاستیکی گفته شده به گونه ای که می تواند با اثر تنظیم قله بین دو تیغه یا پین برق ، باز یا بسته شود.