مشخصات فنی دوشاخه غیرقابل تعویض

دوشاخه غیرقابل تعویض شامل یک نوک رسانا به طول 9 میلیمتر به قطر 4 میلی متر و انتهای گردمیباشند ، و پس از آن یک شافت عایق انعطاف پذیر به طول 10 میلی متر به قطر بیش از 3.8 میلی متر بر روی ان قرار دارد.

 دو پین دقیقاً موازی یکدیگر نیستند و مقداری همگرا هستند. مراكز آنها 17.5 میلی متر از فاصله و در فاصله 18.6 میلی متر از هم فاصله دارند. خاصیت ارتجاعی پین های همگرا برای انواع مختلفی از تنظیمات سوراخ سوکت ، نیروی تماس کافی برای رتبه فعلی رافراهم می کند. کل پلاگین 35.3 میلی متر عرض و 13.7 میلی متر ارتفاع دارد ، و اصلانباید از این ابعاد در فاصله 18 میلی متر در پشت صفحه جلوی آن تجاوز کند . سمت چپ و راست پلاگین توسط سطحی تشکیل می شود که نسبت به صفحه افقی در 45 درجه باشد