درباره ما

این مجموعه تولیدی،پیشرفت و توسعه پایدار را لازمه تداوم خود می داند ،لذا به منظور دستیابی به این مهم و در جهت جلب رضایت مصرف کننده،تاکید بر کیفیت و احترام به حقوق مصرف کننده را هدف خود قرار داده و در این راستا با بهره مندی از تجهیزات آزمایشگاهی معتبر و پروانه کاربرد علامت استاندارد بر روی محصولات خود آماده ارائه خدمات به مصرف کنندگان محترم می باشد.